Skal du/i  have støtte fra Kolding Sport og Business?

Kolding Sport og Business ønsker at være lokalt engageret, og vi støtter breddeidrætten i Kolding Kommune.

Vedr. Ansøgning om donation af midler fra Kolding Sport & Business.

Tak for alle de ansøgninger vi løbende får, det er vi rigtig glade for.

Da vi har fået flere ansøgninger, der ligger uden for vores støtte-område, vil vi i KSOB gerne specificere hvordan og hvad man kan søge midler til.

Hvem kan søge?

Alle sportsforeninger i Kolding Kommune,

Hvem kan man søge midler til?

Man kan søge til alle udøvere under 18 år, og det er breddeidrætten vi fokusere på at støtte.

Midlerne skal kunne skaffes af KSOB og leveres til ansøgeren i klubben/foreningen af KSOB repræsentanter.

Hvad kan man søge midler til?

Midler til konkrete ting man bruger i hverdagen. Ting man ikke kan undvære i hverdagen, eller som gør at medlemmerne bliver dygtigere og gladere for at komme til træning. Det kunne også være en ting der er gået i stykker eller slidt op, og som ødelægger den normale træning.

Hvor mange midler kan man ansøge om?

KSOB mål er at donere kr. 5000,- hver måned

Skal man bruge flere midler, kig da under ekstraordinær støtte.

Hvad kan man ikke søge midler til?

  • Man kan ikke søge om noget der ikke er konkret, eller som er en del af noget andet.
  • Man kan ikke søge penge til at bruge på en udlandstur. Men man kan godt søge om f.eks. en rygsæk til at tage med.
  • Man kan ikke søge om midler til gravearbejdet til en ny fodboldbane, men man kan godt søge om det ene mål til banen.
  • Vi bevilliger heller ikke midler til vedligeholdelse af de bygninger man udøver i, eller lejer sig ind i.

Vigtig info i ansøgningen!

Det er vigtigt at KSOB får alle konkrete oplysninger i ansøgningen.

  1. Hvilke udøvere støtter vi. Er det U12, U7 eller noget andet.
  2. Hvor mange udøvere støtter vi. Antal på dem som skal støttes.
  3. Kontakt person – hvornår/hvor vi i KSOB kan aflevere det der er ansøgt om.
  4. Kender man økonomien eller har man et sted hvor det ansøgte kan købes, må man gerne sætte et link og en pris ind i sin ansøgning.
  5. Hvis man skal bruge det ansøgte en bestemt dato, skal dette noteres. Kunne være ved sæsonstart, eller når et nyt hold starter op.

Ekstraordinær støtte.

Er man elitesport ungdomsudøver og er meget dygtig til sin sport, men ikke har midlerne til at dygtiggøre sig eller deltage i det det kræver for at blive blandt de bedste, kan man også ansøge.

Dette kræver en mail fra din træner, eller din klub der fortæller om opgaven og om dit talent. Husk stadig, at det ikke er penge, men noget konkret man kan søge om midler til.

Har din klub et større ungdomsprojekt i gang, der overstiger de 5000 kr. som KSOB gerne vil donere hver måned, vil vi gerne hører om det. Det er ikke udelukket at vi kunne donere midler til et projekt som dette. Vær meget præcis i din ansøgning!

Svar på ansøgning, alle for svar!

Alle ansøgninger der ikke bliver valgt ud, får en kort besked om, hvorfor der ikke vil blive bevilliget støtte. Man er altid velkommen til at søge igen!

Vi forsøger at svare alle indenfor en måned. Får man ikke svar indenfor en måned, er det fordi man enten bliver støttet eller er med i opløbet om at blive støttet. Man kan godt blive valgt fra alligevel, men i disse tilfælde vil man få et begrundet svar. Og man kan ansøge igen.

Forening/Klub/hold(*)

Adresse(*)

Postnummer(*)

By(*)

Kontaktperson(*)

Telefonnummer(*)

Mail (*)

Hvilket beløb/ressourcer ansøges der om? Hvordan skal de anvendes? Beskriv hvad der søges støtte til?

Skriv venligst hvis du har en reference hos Kolding Sport og Business