Kolding Sport og Business er et nyt netværk, som vil arbejde for ungdomssporten i Kolding Kommune

Tilskud til nye judo-måtter, fodbolde, basketkurve osv. kan snart søges af ungdomssporten i Kolding Kommune. Nyt Kolding netværk, vil nemlig mødes omkring business og samtidig lave arrangementer, som skal danne overskud, som så kan søges af ungdomsporten i Kolding.

___________________________________________________________

Ideen bag Kolding Sport og Business netværk:

Bagmændene til ideen er Leif Antonsen og Lars Vinther, som længe har gået med ideen om, at samle et lokalt netværk, hvor de kunne mødes og tale om forretningsudvikling og få sparring til jobbet. Nu er gruppen samlet, men den vil samtidig arbejde for bedre forhold til ungdomsporten i Kolding.

Når vi mødes for at sparre om forretning/job, vil vi også skabe fælles oplevelser, som kan glæde andre. Vi vil skabe nogle ting sammen, som kan lave overskud. Dette overskud vil vi så dele i to puljer. Den ene skal tilbydes som støttepulje til bredde ungdomssporten i Kolding, mens den anden del geninvesteres i nye arrangementer, som skal skabe et nyt overskud osv. Selve driften af netværket finanses af kontingent fra medlemmerne. – Lars Vinther, B.E.G. Danmark

Iflg. nysport.dk er der p.t. 135 klubber i Kolding kommune, som tilbyder sport til børn og unge. Mange af disse klubber drives/trænes af frivillige ledere, som gør et kæmpe arbejde for disse børn. Økonomi er ofte et stort tema, når forholdene i klubberne skal forbedres, og her vil vi gerne kunne give en økonomisk hånd, så det sportslige miljø i klubberne løftes. – Michael Krogh, K plus K

Første gang der kan søges tilskud er i januar 2016Den første støttepulje sættes i spil i januar 2016. Der kommer info via Kolding Sport og Business’s Facebook- og hjemmeside. Ansøgningerne skal så sendes ind, hvorefter de bliver vurderet og udvalgt til støtte. I løbet af efteråret 2015 er der projekter på vej, som skal danne grundlag for den første støttepulje.

Alle ungdomsklubber med adresse i Kolding Kommune har mulighed for at søge tilskud i januar. Det kan hurtig blive januar, men vi har nogle arrangementer i løbet af efteråret, og det skulle jo gerne genere den første pengepulje. Vi håber vi får mange ansøgninger, og at vi kan imødekomme dem alle. Hvis alle ikke kan støttes, så vi kommer helt sikkert til at støtte nogen, og det glæder vi os til. – Jakob Tonsberg, WASI International GmbH

I mange klubber kræver det god økonomi at være med på eliteplan. Elite tiltrækker mange ressourcer og driver klubberne fremad, mens ungdomssport drives af frivillige og med hjertet. Der er flere som dyrker ungdomssport end elitesport. Derfor synes vi, at ungdomssporten også fortjener denne støttemulighed. Ingen bredde uden elite, og ingen elite uden bredde – via Kolding Sport og Business støttes bredden. – Anders Jensen, Volkswagen Kolding

Alle sportsgrene kan søge støtte

Alle sportsgrene kan søge støtte, som går til ungdomssport. Gruppen’s medlemmer er alle meget sportsinteresseret, og de fleste har selv en baggrund i en aktiv sportskarriere i forskellige Kolding klubber. Men disse klubber bliver ikke tilgodeset, men de kan naturligvis søge støtte på lige vilkår med andre. Det er ikke kun klubber der kan søge. Engagerede trænere/forældre kan også søge støtte til et specifikt ungdomshold i en klub.

– Vi vil gerne støtte bredt i hele kommunen, og vil ikke arbejde for een klub. Vi kommer med forskellig baggrund, Jakob træner fodbold i Bramdrupdam, jeg træner og spiller håndbold i KIF Kolding København, mens andre spiller Old boys fodbold i Kolding Boldklub osv. Vi har en bred baggrund, og støtter derfor bredt. Alle klubber kan søge til ungdom, men også et aktivt ungdomshold i Kolding Kommune kan søge støtte direkte. – Torsten Laen, People Link

Arrangementer i efteråret 2015

Netværket arbejder på at lave en teamaktion, hvor virksomheder giver produkter/ydelser til Kolding Sport og Business. Disse produkter/ydelser sælges så på netaktion, og overskuddet skal gå til den første støttepulje i januar 2016.

– Hvis virksomheder synes, at vores støttepulje er en god ide, så er de mere end velkommen til at kontakte os med produkter og ydelser til efterårets netaktion. Netaktionen giver jo også virksomhederne noget opmærksomhed. Ved at støtte aktionen, så støtter de ungdomssporten i Kolding Kommune. Det er en god måde at give et bidrag til ungdomssporten i Kolding, for via Kolding Sport og Business har alle klubber med ungdomssport mulighed for at søge støtte. – Leif Antonsen, Y-design

Netværkets potentiale

Gruppen er sammensat hen over sommeren. Det er vigtigt, at gruppen finder hinanden til business- møderne. Mål for antal medlemmer, støttepulje-størrelser er ikke sat. Gruppen er startet på netværksmøderne, og lader tiden vise potentialet og mulighederne.

Alle i netværket har et krævende job, som tager meget tid. Men sammensætningen af netværket’s medlemmer, og den gode støtte til ungdomssporten, gør det værd at deltage i. Vi vil skabe så mange arrangementer som vi har tid til, og forhåbentligt kan vi støtte en masse ungdomssport. Hvis opbakningen er stor til vores arrangementer, så vil vi holde øje med mulighederne for at udvide netværket og aktiviteterne. Vi har allerede nogle ideer, men nu skal vi lige i gang. – Frank Lund, Tegllund A/S

Netværket’s medlemmer er alle bosat i Kolding, og vi vil netværke og støtte i Kolding Kommune. Som gammel Kolding-dreng, har jeg et stort netværk i Kolding på kryds og tværs af sportsgrene, klubber og forretningsforbindelser. Via dette netværk får jeg mulighed for at udvide mit netværk, og samtidig støtte ungdomssporten i Kolding. – Morten Strøh, Marinaen/The Mokka cafe ́Netværket mangler logo, og søger hjælp hos ungdommen

Netværket er så nyt, at der ikke er lavet noget logo endnu. Der vil om kort tid komme en logo-konkurrence, hvor alle har mulighed for sende forslag ind til det nye logo. Præmien er på kr. 2.500,-. Vinderen skal afgøre hvilken ungdomsklub eller ungdomshold, (med adresse i Kolding Kommune) som skal modtage præmien.

Idet støtten fremad skal gå til ungdomsporten, synes netværket, at præmien også skal gå 100% til ungdommen i Kolding. Vi håber, at både børn/forældre/bedsteforældre med kreative evner, griber denne chance for at tjene et alternativt bidrag til en klub/hold. – Henrik Paaske, norm-teknik as